Esportazioen inguruko gakoak azalduko diskiete Durangaldeko enpresariei